A-betong - hjem

Thermomur – komplett løsning til ditt behov

Som alternativ til tradisjonell forskaling av såle, ringmur og vegg finnes det i dag flere leverandører som tilbyr komplette byggesystemer. Disse fungerer både som forskaling og ferdig isolert konstruksjon etter utstøping.

Systemene har en rekke løsningsalternativer for såle, ringmur, vegg og lignende, og kan kombineres ut fra sitt bruksområde samt anbefaling fra leverandør. Ringmurskassettene har gjerne en pusset plate påmontert i front slik at pussing av ringmuren ikke er nødvendig i etterkant. Det er også slik at flere av leverandørene tilbyr komplett prosjektering av den løsningen du måtte ha behov for, og da er standardkrav ivaretatt på beste vis. Dette være seg byggeprosjektets energikrav i henhold til tekniske forskrifter, eller bæreevne i forhold til de laster konstruksjonsdelen blir utsatt for.

Thermomur er lett å håndtere

Systemet består av kassetter i ekspandert polystyren, EPS eller isopor som vi gjerne kaller det. Disse ser ut som store legoklosser, og håndteres lett av en person. Kassettene stables i forband i ønsket lengde, bredde og høyde, og nødvendige utsparinger tilpasses på stedet. Kassettene kappes enkelt med håndsag, og armering gjøres etter anvisning fra leverandørens eller den prosjekterende. Stort sett er det stangarmering som er armeringsalternativet, men muligheter for kombinasjonsløsning med DØNN Armert kan ses på i hvert særskilte tilfelle.

Vi anbefaler DØNN Solid

Etter ferdig stabling, utført armering og avstiving, fylles kjernen av kassettene med betong. Konsistensen må ikke være for bløt eller stiv. Er den for bløt er det stor fare for at betongen kan presse seg mellom skjøter i kassettene og forskyve disse, eller i verste fall at konstruksjonen kollapser som følge av at kassettene løfter seg ut av stilling. For stiv betong vanskeliggjør tilstrekkelig utfylling, og hulrom kan oppstå. Vi anbefaler derfor DØNN Solid med konsistens 200-210mm, og ikke bruk av DØNN SKB. Betongkvalitetens fasthetskrav bestemmes gjerne i samråd med systemleverandøren, eller av rådgivende ingeniør (RIB) dersom denne er involvert i prosjektet. Betongen vibreres forsiktig slik at armeringsjern omsluttes og man er sikker på at hele formen fylles. Etter støping framstår grunnmuren og veggene som en solid og ferdig isolert konstruksjon.